/ Cilën rrugë të zgjedh për jetën time? / Cilën rrugë të zgjedh për jetën time?

Cilën rrugë të zgjedh për jetën time?

Cilën rrugë të zgjedh për jetën time?