/ Këmbëngulje dhe / Këmbëngulje dhe

Këmbëngulje dhe