/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet 5-Uria dhe etja për drejtësi

Lumurimet 5-Uria dhe etja për drejtësi

Lumurimet 5-Uria dhe etja për drejtësi

 

“Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen (Matheu 5:6). Të flasësh saktësisht, ky lumurim i Zotit bekon, jo drejtësinë, por kërkuesin e drejtësisë. Janë ata që kanë uri dhe etje për çfarë është e drejtë dhe e mirë që marrin bekimin e Perëndisë, që thotë gjithashtu: Mos u shqetësoni, pra duke thënë: “Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?”. Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por, para së gjithash, kërkoni Mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t’ju shtohen (Matheu 6:31-33).

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Lumurimet 5-Uria dhe etja për drejtësi