/ Jeta Shpirtërore / Lutja në fryme

Lutja në fryme

Lutja në fryme

 

   Të gjithë të krishterët duhet të luten në Frymë; dhe çdo lutje e vërtetë është me siguri kështu. Njerëzit luten tek Ati, nëpërmjet Krishtit Birit dhe Fjalës së Perëndisë në Frymën e Shenjtë. Kështu është kurdoherë kur njerëzit luten, çfarëdo qoftë metoda e tyre, qoftë kur e dinë atë apo jo. Sepse, lutja nuk është një thirrje e vetmuar e njeriut përmes hapësirës boshe tek një Perëndi që është larg. Lutja është njeriu që është në Perëndinë; që është në Frymën e Shenjtë, si i bërë në shëmbëlltyrën e Krishtit, vend-banim i Perëndisë.

  A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Perëndisë banon në ju? . . . tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë (1 Korinthianët 3:16-17, kr. Ligji i Përtërirë 30:9-14, Psalmi 139:7-14, Romanët 10:5-13).

  Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; por vetë Fryma ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme. Dhe Ai që heton zemrat e di cila është mendja e Frymës, sepse Ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë (Romanët 8:26-27).

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Lutja në fryme