/ Jeta Shpirtërore / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

Le të mos falim vetëm me fjalë, por me zemër.
Le të mos vrasim veten duke mbajtur brenda nesh ligësi.
Kush mendon se mund të lëndoj kaq për vdekje, ashtu si lëndoni ju veten duke mbajtur për brenda një kujtim zemërimi dhe duke sjellë kështu mbi vete dënimin e Perëndisë në gjykimin e ardhshëm?…
..Mos u justifiko se dikush të shau, ose shpifi për ty ose të bëri shumë keq..
Sa më shumë të këqija mendoni se ai ju ka bërë, aq më tepër ai bëhet mirëbërësi juaj në fund…
.. Sepse ai ju dha një rast për të larë mëkatet tuaja me durim dhe drejtësi.

 

Shën Joan Gojarti
Përkthyer nga M.Vasili

 

Mësime shpirtërore