/ Jeta Shpirtërore / Rreth gëzimit

Rreth gëzimit

Rreth gëzimit

 

Gëzimi është ushqimi i  përjetshëm i njeriut.Gëzimi, të cilin kaq shumë e duam dhe e kërkojmë.Gjeni një njeri i cili nuk kërkon gëzimin.Vini re,sado  që të jetë shndërruar njeriu, si përfundim atë që  Perëndia i vuri brënda vetes të kërkoj,atë kërkon.Vetëm se e kërkon në mënyrë të gabuar .Gjen dicka të këndshme dhe kujton se ky është gëzimi,por nuk  është.Si përfundim   pra njeriu udhëhiqet nga Perëndia te  gëzimi.

At Simeon Kragiopoulos Manastiri “Lindja e Hyjëlindëses”

 

Rreth gëzimit