/ “Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë të re?” / “Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë

“Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë

“Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë