/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

” Trimëria e zemrës fitohet nga besimi i shumtë te Perëndia dhe besimi nga zemra e përulur”. Shën Isaak Siriani

 

“O Zot mëshiromë,kuroje shpirtin tim që është i lënduar rëndë sepse mëkatova te Ty”.Shën Vasili i Madh

 

“T’i fitojmë shpirtrat nëpërmjet bamirësive,le tu japim të varfërve nga tonat që të bëhemi të pasur në të mirat e qiellit”. Shën Grigor Teologu

 

“E lumur është mendja që largohet nga ç’do mendim i të mirave tokësore në kohë e lutjes”. Oshënar Nilos Asketi

 

“Të bekosh gjithmon dhe të mos mallkosh sepse bekim lind bekim dhe akuza,akuzën”. Shën Isaak Siriani

 

“As drejtësia jote të mos jetë e ngurtë dhe as urtësia jote e ndërlikuar.Ç’do gjë me masën e duhur”. Shën Joan Gojarti

 

Përkthyer nga A. Marini

 

Mësime shpirtërore