/ Të mos e lëmë dhimbjen të shkoj dëm! / Të mos e lëmë dhimbjen të shkoj dëm!

Të mos e lëmë dhimbjen të shkoj dëm!