/ Veprat e mira dhe të këqija! / Veprat e mira dhe të këqija!

Veprat e mira dhe të këqija!