/ Zot Jesu Krisht Biri i Perëndisë,mëshiromë! / Zot Jesu Krisht Biri i Perëndisë,mëshiromë!

Zot Jesu Krisht Biri i Perëndisë,mëshiromë!