/ “Zot Jesu Krisht mëshiromë” / “Zot Jesu Krisht mëshiromë”

“Zot Jesu Krisht mëshiromë”

"Zot Jesu Krisht mëshiromë"