/ Zot Jesu Krisht,mëshiromë / Zot Jesu Krisht,mëshiromë

Zot Jesu Krisht,mëshiromë

Zot Jesu Krisht,mëshiromë