/ Bijtë e mi të dashur më Zotin! / Bijtë e mi të dashur më Zotin!

Bijtë e mi të dashur më Zotin!