/ I drejtë është Zoti dhe drejtë është gjykimi i Tij! / I drejtë është Zoti dhe drejtë është gjykimi i Tij!

I drejtë është Zoti dhe drejtë është gjykimi i Tij!