/ E Diela pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar / E Diela pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar

E Diela pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar

E Diela pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar