/ E Tërëshënjta, Më e Lartë se Qiejt / Πλατυτερα patara

Πλατυτερα patara