/ Jam shumë mëkatar,nuk ka shpëtim për mua ! / Jam shumë mëkatar,nuk ka shpëtim për mua !

Jam shumë mëkatar,nuk ka shpëtim për mua !

Jam shumë mëkatar,nuk ka shpëtim për mua !