/ “Kush lufton pasjonet,plotëson porositë e Zotit” / “Kush lufton pasjonet,plotëson porositë e Zotit”

“Kush lufton pasjonet,plotëson porositë e Zotit”

“Kush lufton pasjonet,plotëson porositë e Zotit”