/ ” I marrë, këtë natë do të kërkojnë prej teje shpirtin tënd” / ” I marrë, këtë natë do të kërkojnë prej teje shpirtin tënd”

” I marrë, këtë natë do të kërkojnë prej teje shpirtin tënd”

" I marrë, këtë natë do të kërkojnë prej teje shpirtin tënd"