/ Ngjallja e Krishtit garanci për ngjalljen tonë / Ngjallja e Krishtit garanci për ngjalljen tonë

Ngjallja e Krishtit garanci për ngjalljen tonë

Ngjallja e Krishtit garanci për ngjalljen tonë