/ Njeriu do më tepër veten! / Njeriu do më tepër veten!

Njeriu do më tepër veten!