/ Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim / Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim

Përse satanai ka kaq shumë urrejtje për njeriun? -Vazhdim