/ Vepra e një plake të varfër! / Vepra e një plake të varfër!

Vepra e një plake të varfër!

Vepra e një plake të varfër!