/ Vizion i një kristiani shpresëtar dhe mëshirues! / Vizion i një kristiani shpresëtar dhe mëshirues!

Vizion i një kristiani shpresëtar dhe mëshirues!