/ Përse bota nuk është e lumtur! / Përse bota nuk është e lumtur!

Përse bota nuk është e lumtur!

Përse bota nuk është e lumtur!