/ Si të dua një njeri të keq? / Si të dua një njeri të keq?

Si të dua një njeri të keq?