/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Këshilla të Shën Paisios

Këshilla të Shën Paisios

Këshilla të Shën Paisios

 

“Nuk ekzistojnë  njerëz më të lumur se ata që kanë “kapur frekuencën” me stacionin qiellor dhe janë në kontakt me përulësi me Perëndinë.Ashtu siç nuk ekzistpojnë njerëz   më të dëshpëruar  se ata që prenë kontaktin  e tyre me Perëndinë dhe enden të humbur
  nëpër botë duke shtypur butonat e stacioneve të kësaj bote për tu harruar nga ankthi i jetës së tyre”.

  
“Përpara se të fillosh lutjen,lexo një fragment nga Gjerondikoja(Libri i etërve të Shenjtë).Atëherë zemra do të ngrohet dhe gjithë mendimet do largohen dhe kështu do mundesh të lutesh i kthjellët”.
 
   “Rreziku më i madh për një besimtar është dëshpërimi.Të mos dëshpërohen ata
që ndodhen në këtë botë dhe i zotërojnë pasionet por të shpresojnë te fuqia e Perëndisë.
Ta kthejnë timonin në rrugën e Perëndisë dhe shumë shpejt do të parakalojnë
shumë të tjerë që ishin nisur vite para tyre në rrugën e Perëndisë.”

 

Përkthyer nga A.Avrami
 
 

Këshilla të Shën Paisios