/ Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç / Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç

Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç

Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç