/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Të falim vëllanë tonë

Të falim vëllanë tonë

Të falim vëllanë tonë

 

Nëse e falim vëllanë tonë, do të marrim faljen e mëkateve tona të panumërta dhe do të kemi çdo të drejtë t’i themi Zotit: “Zot, çfarëdo që më kanë bërë njerëzit, unë ia kam falur. Tani unë gjithashtu kërkoj që Ti të shprehësh dashurinë Tënde dhe të më falësh gjithashtu..”

 

Shën Efremi i Arizonës
Përkthyer nga A.Vasili

 

Të falim vëllanë tonë