/ Të lutem në shtëpi apo në Kishë! / Të lutem në shtëpi apo në Kishë!

Të lutem në shtëpi apo në Kishë!

Të lutem në shtëpi apo në Kishë!