/ Jetë Shenjtorësh dhe Asketësh / Dëshmor Mironi

Dëshmor Mironi

Dëshmor Mironi

 

Shën Mironi u martirizua rreth vitit 250, kur perandor ishte Deci. Duke qenë se rridhte nga një familje e pasur, Mironi mund të jetonte me të gjitha të mirat që dëshironte. Veçse dashuria e tij e madhe për Krishtin e nxiti që të bëhej prift. Iu përkushtua kështu plotësisht detyrës së tij baritore, duke ndihmuar dhe mësuar çdo pjesëtar të grigjës së tij. Por kujdes të veçantë dhe të përditshëm i kushtonte të varfërve, të vejave dhe jetimëve.

Kryetari i Akaisë, Antipatri, shkoi në kishën ku meshonte shenjti ditën e Krishtlindjeve me qëllim që të arrestonte dhe të dënonte shumë të krishterë. Më pas i solli ata përpara Mironit dhe i tha se do t’i lironte me kusht që ai të mohonte besimin te Krishti. “Në qoftë se do të ishte për shpëtimin e fëmijëve të mi shpirtërorë, tha shenjti, do të isha i gatshëm të jepja jetën time, por tani nuk bëhet fjalë për këtë, pasi ata vetë duhet të përgjigjen”.

Atëherë të gjithë të krishterët së bashku thanë me zë të lartë: “Shpirti i njeriut është pafundësisht herë më i çmuar se mijëra trupa dhe se e gjithë bota. Askush nuk do të dëshironte që të humbiste shpirtin e tij ati ynë shpirtëror, në mënyrë që ne të jetojmë pak më shumë në këtë botë të përkohshme”. Atëherë Antipatri, i egërsuar nga përgjigjja, pasi e torturoi në mënyrë çnjerëzore shenjtin, urdhëroi që t’i pritej koka.

 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

 

Dëshmor Mironi