/ E përmbishenjtë Hyjlindëse shpëtona! / E përmbishenjtë Hyjlindëse shpëtona!

E përmbishenjtë Hyjlindëse shpëtona!

E përmbishenjtë Hyjlindëse shpëtona!