/ Jeta Shpirtërore / Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht

Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht

Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht

 

Besojani shpresën tuaj vetëm te Krishti.
Dhe Krishti, duke parë besimin që keni do t’ju japë shpejt gëzim. Do t’ju japë një gëzim të tillë, sa asnjë fuqi njerëzore ose demonike, nuk do të jetë në gjendje ta largoj atë.”

 

Shën Nikolla Akridos
Përkthyer nga M.Vasil

 

Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht