/ Jeta Shpirtërore / Durimi

Durimi

Durimi

 

 

Durim do të thotë:

Të ndjesh dhimbje por mos të mposhtesh.

Të ndjesh dhimbje por të mos sillesh keq.

Të ndjesh dhimbje por të mos grindesh.

Të ndjesh dhimbje por të mos bëhesh i padurueshëm për të tjerët.

Të ndjesh dhimbje por të mos të mos jesh problem në familje ose në rrethin shoqëror.

Të ndjesh dhimbje por të qëndrosh në këmbë.

Të ndjesh dhimbje por të buzëqeshësh.

Të ndjesh dhimbje por të lavdërosh.

Të ndjesh dhimbje por të aktivizohesh.

Të ndjesh dhimbje por të ofrosh.

Të ndjesh dhimbje por të lutesh.

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Durimi