/ ”I krishteri i vërtetë është i plotësuar ,i mbushur brenda tij. / ”I krishteri i vërtetë është i plotësuar ,i mbushur brenda tij.

”I krishteri i vërtetë është i plotësuar ,i mbushur brenda tij.

''I krishteri i vërtetë është i plotësuar ,i mbushur brenda tij.