/ Lejohet të gjykojmë piftërinjtë? / Lejohet të gjykojmë piftërinjtë?

Lejohet të gjykojmë piftërinjtë?