/ Jeta Shpirtërore / Lutje e Shën Efrem Sirianit

Lutje e Shën Efrem Sirianit

Lutje e Shën Efrem Sirianit

 

Zot dhe mjeshtër i jetës sime,mos më jep frymë përtese,kurreshtie,lavdidashje dhe kotësie.

Por falmë frymë urtësie,përulësie,durimi dhe dashurie.
Vlerësomë Zot dhe mbret të shikoj fajet e mia dhe të mos gjykoj tim vëlla.

Se i Bekuar je në jetë të jetëve.Amin.

 

Lutje e Shën Efrem Sirianit