/ Më i lartë se armiku yt! / Më i lartë se armiku yt!

Më i lartë se armiku yt!

Më i lartë se armiku yt!