/ E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi) / E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi)

E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi)

E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi)