/ «Ja Krishti lind lavdërojeni;ja Krishti qiellit vjen dilni priteni;ja Krishti mbi dhenë ngrehuni» v.23 / «Ja Krishti lind lavdërojeni;ja Krishti qiellit vjen dilni priteni;ja Krishti mbi dhenë ngrehuni» v.23

«Ja Krishti lind lavdërojeni;ja Krishti qiellit vjen dilni priteni;ja Krishti mbi dhenë ngrehuni» v.23