/ Lavdi Perëndisë,faleminderit o Zot! / Lavdi Perëndisë,faleminderit o Zot!

Lavdi Perëndisë,faleminderit o Zot!