/ “Merrni trupin e Krishtit, shijoni burimin e pavdekësisë…” / “Merrni trupin e Krishtit, shijoni burimin e pavdekësisë…”

“Merrni trupin e Krishtit, shijoni burimin e pavdekësisë…”

"Merrni trupin e Krishtit, shijoni burimin e pavdekësisë..."