/ Mësojini fëmijët të jenë shërbëtorë të mirë! / Mësojini fëmijët të jenë shërbëtorë të mirë!

Mësojini fëmijët të jenë shërbëtorë të mirë!

Mësojini fëmijët të jenë shërbëtorë të mirë!