/ Pak nga pak vjen Hiri i Perëndisë / κηρτγμα κυριακη πασχαM

κηρτγμα κυριακη πασχαM