/ Perëndia jep gjithmon atë që na nevojitet! / Perëndia jep gjithmon atë që na nevojitet!

Perëndia jep gjithmon atë që na nevojitet!

Perëndia jep gjithmon atë që na nevojitet!