/ Sëmundja është dënim apo e dobishme? / Sëmundja është dënim apo e dobishme?

Sëmundja është dënim apo e dobishme?

Sëmundja është dënim apo e dobishme?