/ Si mund të jemi të qetë në të gjitha rrethanat e jetës sonë? / Si mund të jemi të qetë në të gjitha rrethanat e jetës sonë?

Si mund të jemi të qetë në të gjitha rrethanat e jetës sonë?

Si mund të jemi të qetë në të gjitha rrethanat e jetës sonë?