/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Të mos gjykojmë

Të mos gjykojmë

Të mos gjykojmë

 

Të ruhemi nga mëkatet tona dhe jo nga mëkatet e të tjerëve.Të gjithë ne gjykojmë njëri-tjetrin dhe për këtë do japim llogari ditën e gjykimit përpara Zotit tonë Jesu Krisht.Do na gjykoj Zoti sepse edhe ne gjykojmë  të tjerët.Këkojmë të gjejmë edhe gabimin më të vogë te tjetri ndërsa gabimet tona nuk i shohim dhe as duam ti mendojmë.Kërkojmë të gjejmë gabime te të tjerët duke i përhapur gjithandej.Na djeg gjuha për të thënë ato që pamë dhe dëgjuam.

Apostull Pavli në letrën e tij drejtuar Romakëve shkruan kështu:

“Prandaj s’mund të drejtësosh veten, o njeri, cilido që të jesh ti që gjykon, sepse në atë që gjykon tjetrin, dënon veten tënde; sepse ti që gjykon, po ato bën. 2 Edhe e dimë se gjyqi i Perëndisë është me të vërtetë kundër atyre që bëjnë të tillat. 3 Edhe mendon këtë ti, o njeri, që gjykon ata që bëjnë të tillat, edhe që i bën ato edhe vetë, se ke për të shpëtuar nga gjyqi i Perëndisë?(Rom.2:1-3).Fjalët e Apostull Pavlit shprehin një të vërtetë të madhe.

Harrojmë se nëse ne gjykojmë të tjerët,edhe Perëndia do na gjykoj ne.Harrojmë se gjykimi nuk na përket ne por është cështje e Perëndisë i cili është Gjykuesi i Lartë që vetëm ai njeh  zemrën e njeriut dhe mundet të japi gjykimin e drejtë.Ne e gjykojmë të afërmin,vëllain tonë me fjalë të rënda pa menduar se ai mund të jetë penduar dhe prej pendimit të thellë të jetë cliruar prej mëkatit.

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Të mos gjykojmë