/ Nga tregimet e çudive të Shenjtorëve anargjirë Kiros dhe Joani! / Nga tregimet e çudive të Shenjtorëve anargjirë Kiros dhe Joani!

Nga tregimet e çudive të Shenjtorëve anargjirë Kiros dhe Joani!